Ajahn Brahmali er gjest i denne episoden for å snakke om hvordan og hvorfor sekulær buddhisme gir en feilaktig fremstilling av Buddhas opprinnelige lære. Denne diskusjonen går i dybden om viktigheten av å forstå plasseringen av karma og gjenfødelse i Buddhas lære, og hvordan våre synspunkter påvirker måten vi handler på, inkludert vår praksis. Det er også diskusjon om rollen til oppmerksomhet (mindfulness) i sekulær buddhisme, og hvordan oppmerksomhet er en god ting, men også hvordan vi ikke kan praktisere buddhismen fullt ut uten andre viktige faktorer i den åttedelte veien.

Linker fra denne episoden:

Treasure Mountain Podcast linker:

Andre aktuelle innlegg