Styret vedtok på styremøte 7. desember 2022, å skifte foreningens navn fra Oslo og Viken Buddhistforening, til:

Den Norske Buddhistforening

Vi har kjøpt web domene dnbf.org og dnbf.no. Men det vil ta litt tid før nettsider, bank, epost og Facebook er oppdatert til det nye navnet. Bakgrunnen for endringen var at fylket Viken blir oppløst og at vi ønsker å være en nasjonal forening.

Vi hadde ønske om å gjøre endringen nå i forkant av oppstarten til et langsiktig prosjekt rundt vårt ønske om å etablere et retreatsenter i Norge.