I denne episoden av Sage Advice har vi som gjest Ajahn Hasapanna fra Dhammasara i Vest-Australia. Ajahn Hasapanna ble født i Ipoh, Malaysia i 1960. I løpet av hennes dager før ordinasjon støttet hun og familien sjenerøst Ajahn Sujato da han praktiserte i Ipoh. Hovedinnflytelsen i Ajahn Hasapannas åndelige utvikling er skogtradisjonens livsstil. Da Ajahn Hasapanna hadde utviklet nok mot og inspirasjon til å ta ordinasjon, pekte Ajahn Sujato henne i retning mot Dhammasara.

Hun begynte i Dhammasara i 2002, og begynte sin trening som Anagarika (en praktikant). Hun ble deretter ordinert til ti precept nonne med Ajahn Vayama som lærer. Hun ble deretter ordinert som bhikkhuni i 2009 med Ayya Tathaaloka som sin lærer under en seremoni ved Bodhinyana, WA, Australia.

For tiden er Ajahn Hasapanna senior ved Dhammasara Nuns Monastery og assisterende spirituell leder for The Buddhist Society of WA (Inc). Hun er sterkt involvert i undervisning og opplæring av nonner, anagarikas og supportere. Hun er hovedlærer for 18 elever ved Dhammasara.

I denne episoden skal vi spørre Ajahn Hasapanna den store spørsmålet: Hvordan vi kan få alt og være lykkelige! Ja, det er riktig det er mulig å ha alt og være lykkelig!

Linker fra denne episoden:

Treasure Mountain Podcast linker:

Andre aktuelle innlegg