Thai Ajahns

Tradisjonen som både Ajahn Nitho og Ajahn Brahm tilhører kommer fra Thailand, og det var Ajahn Chah og hans etterkommer Ajahn Liem som var lærer og mentor for mange av de vestlige munkene.

Ajahn Ganha

Ajahn Liem

Ajahn Chah

Ajahn Ganha

Ajahn Ganha er en nevø av Ajahn Chah. Noe av undervisningen hans er oversatt til engelsk:

Tilholdssted:

Wat Pah Subthawee
Nakhon Ratchasima 30370, Thailand
https://www.watpahsubthawee.org/
Map link: Wat Pah Subthawee

Ajahn Liem

Ajahn Liem ble utpekt av Ajahn Chah til å ta over etter seg. Noe av undervisningen hans er oversatt til engelsk:

Tilholdssted:

Wat Nong Pah Pong (se under)

Ajahn Chah

Ajahn Chah var en viktig medvirkende faktor til at Theravada-buddhismen ble spredt til vesten, da mange fra vesten tok en ordinasjon hos han. Mye av Ajahn Chahs undervisning er oversatt til engelsk, og kan kjøpes på Amazon. De to største tekstsamlingene av undervisningen på engelsk er for fri distribusjon:

Tilholdssted:

Wat Nong Pah Pong
Ampher Warin Chamrab, Jangwat Ubon Ratchathani 34190, Thailand
http://www.watnongpahpong.org/indexe.php
Map link: Wat Nong Pah Pong
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ajahn_Chah