• torsdag, 7. september 2023

  Ingen sjel, eller grunnleggende og permanent kjerne − men en prosess med bevisthet, mental aktivitet, persepsjon, følelser og kropp.

 • torsdag, 7. september 2023

  Ingen kan gripe inn og påvirke karmaen/handlingen til en person, Buddha lærer derfor mennesker til å ta fullt ansvar for seg selv

 • torsdag, 7. september 2023

  Treningen som leder til oppvåkning, og frihet fra lidelse − og et bedre liv.

 • torsdag, 7. september 2023

  Ingen filosofisk spekulasjon om en skapergud, men en jordnære sannhenter om menneskelige problem - og løsningen.

 • torsdag, 7. september 2023

  Loven om Karma - eller handling - beskriver de uunngåelige resultater av alle våre handlinger.

 • torsdag, 7. september 2023

  Gjennom dyp meditasjon, kan en huske tidligere liv - akkurat som Buddha gjorde.

 • torsdag, 7. september 2023

  Et åpent sinn, og utforske egne erfaringer i livet.