Donasjoner

Når en gir, blir to glad!

1) Vipps

Du kan donere via det norske betalings-systemet Vipps:

Vipps nummer: 688792
Vipps navn: Den Norske Buddhistforening

 

2) Bankoverføring

Du kan også donere med en bankoverføring:

Bankkonto: 1506 61 85106
IBAN: NO7815066185106
Navn: Den Norske Buddhistforening
Adresse: Beverkollen 25, 1275 OSLO

Bank: DnB
Bank adresse: Stranden 21, 0021 OSLO
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Photo: Unsplash