Donasjon

Når en gir, blir to glad!

Du kan gi en donasjon til foreningen med Vipps, Visa, Mastercard, Apple Pay og bankoverføring. Du kan også gi en donasjon via et Vipps-nummer, eller gjennom en bankoverføring − se under.

1) Vipps

Du kan donere via det norske betalings-systemet Vipps:

Vipps nummer: 688792
Vipps navn: Den Norske Buddhistforening

 

2) Bankoverføring

Du kan også donere med en bankoverføring:

Bankkonto: 1506 61 85106
IBAN: NO7815066185106
Navn: Den Norske Buddhistforening
Adresse: Hallings gate 2, 0170 OSLO

Bank: DnB
Bank adresse: Stranden 21, 0021 OSLO
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Photo: Unsplash