Donasjons-projekt: Utstyr

Foreningen har stadig behor for å kjøpe utstyr til våre arrangement.

Donasjon-prosjekt: Drift

Vi har en del kostnader til drift. Vi håper generøse mennesker kan hjelpe med finansiering.

1) Vipps

Vipps nummer: 688792
Vipps navn: Den Norske Buddhistforening

Velg Utstyr eller Drift under kategorier i Vipps appen, det vil bestemme hvordan donasjonen blir brukt.


2) Bankoverføring

Bankkonto: 1506 61 85106
Navn: Den Norske Buddhistforening

Skriv ‘utstyr’ eller ‘drift’ på meldingslinjen. Det vil bestemme hvordan donasjonen blir brukt.

Bank: DnB
Bank adresse: Stranden 21, 0021 OSLO
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO7815066185106
Konto navn: Den Norske Buddhistforening