Visdom, lykke og frihet

I over 2500 år har Buddhismen inspirert mennesker til å utvikle visdom om sin egen natur gjennon en trening av sinnet. Målet er et sinn fri fra lidelse − en spirituell oppvåkning, hvor De fire edle sannheter og Den åttedelte veien er kjernen. Det er denne opphøyde realiteten − eller sinnstilstanden − Buddha pekte mot, en sinnstilstand vi alle kan utvikle og erfare mens vi lever. Så fokuset er menneskelig kvaliteter – ikke en allmektig skaper.

Buddhismen er også kjent som en av verdens største religioner, selv om mange ser på Buddhismen som en filosofi, en spirituell trening eller et moralsk levesett − heller enn en organisert religion.

Så hvem var Buddha og hva var hans lære?

Hvem var Buddha?

Når vi snakker om «Buddha», så vil de fleste peke på den historiske personen i India for rundt 2500 år siden. Men tittelen betyr også «en oppvåknet person».

Mannen vi kjenner som Buddha ble født som Siddhattha Gotama for ca 2600 år siden som en prins i et lite landområde nær grensen mellom India og Nepal. Selv om han vokste opp med høy komfort og aristokratisk status, så kunne ikke materielle gleder tilfredsstille denne søkende og filosofiske unge mannen. Da han var 29 år gammel forlot han slottet og familien for å søke en dypere mening langt inne i skogene og fjerntliggende fjell i Nord-øst India. Han studerte under vise religiøse lærere og filosofer på hans tid, han lærte alt de hadde å lære fra seg, men han fant at dette ikke var nok. Han valgte da å streve videre alene, og startet en trening bestående av ekstrem askese, som heller ikke var til hans nytte.

 • 15. april 2024

 • 18. mars 2024

 • 18. mars 2024

 • 5. mars 2024

 • 10. februar 2024

 • 9. februar 2024

Hva er Buddhas lære

Senere, i en alder på 35 år, en fullmånenatt i mai, satt han under grenene til et tre som i dag er kjent som et bodhi-tre, i en fjerntliggende treklynge ved bredden til elven Neranjara. Der satt han og utviklet et lyst, lett sinn med dyp indre fred. Ved å anvende et slikt usedvanlig rent og klart sinn, med sin gjennomtrengende kraft til dyp forståelse, generert fra sinnstilstander med dyp indre fred, der begynte han å kontemplere sinnet, universet og livet. På denne måten oppnådde han full oppvåkning, og fra den tiden av ble han kjent under navnet Buddha. Hans oppvåkning bestod av innsikt inn i sinnet naturen til sinnet og alle fenomen. Denne oppvåkningen var ikke en åpenbaring fra et guddommelig vesen. Det var en egen innsikt, basert på de aller dypeste nivå av meditasjon og de klareste egen-erfaringer med sinnet. Resultatet av oppvåkningen var fravær av begjær, hat og selvbedrag, frihet fra disse bindingene, en ende på all lidelse og en urokkelig indre fred.

 • 7. september 2023

 • 7. september 2023

 • 7. september 2023

 • 7. september 2023

 • 7. september 2023

 • 7. september 2023

Misforståelser om Buddhismen

Flere og flere kjenner til Buddhismen og mindfulness-trening, men mange misforståelser oppstår når en tradisjon blir mer populær. Forskjellige ting blir undervist, gjerne motstridende, og ønske om å være populær blir Buddhismen.