Norge er et laaangt land, og det kan være lang vei å reise for å være med på et nasjonalt retreat. Hvis det finnes tilstrekkelig interesse for å arrangere regionale retreat i Norge, så er det mulig å invitere Ajahn Nitho til å være instruktør og undervise på norsk – om det er langt i sør, vest, øst eller nord.

Hva er et retreat?

Under et meditasjonsretreat legger vi verden på utsiden litt til side for å nå en oppløftende fred på innsiden. Og avhengig av ditt erfaringsnivå kreves det innsats, spesielt i starten. Og det må være en vis innsats.

Meditasjon er en praksis som over noen dager skaper et fredelig, harmonisk, lykkelig, lett og lyst sinn, og jo dypere man går i meditasjonen desto sterkere vil opplevelsen være. Meditasjon er den åttende faktoren i Buddha’s åtte-delte vei, som setter meditasjon i en større nødvendig sammenheng for at treningen skal resultere i innsikt og visdom om vår egen menneskelige natur – og det er disse innsiktene som resulterer i at sinnet langsiktig endrer seg mot fred, letthet og frihet.

Som beskrevet i den åtte-delte veien bygger suksessfull meditasjon på kunnskap, gode intensjoner, etikk/moral, innsats mot å bevisst lede sinnet mot positive tilstander og oppmerksomhet/bevissthet.

På et retreat vil det bli undervist grunnleggende meditasjon (sittende, gående, liggende), samt undervisning som støtter opp under meditasjonen. Undervisningen vil delvis bli justert etter behov og ønske.

Meditasjon er en individuell trening, og krever mye tid, stillhet og støttende omgivelser. Så meningen er at mesteparten av tiden har man for seg selv og i gruppesamlingene.

Hvorfor?

Generelt er et retreat over mange dager – fri fra jobb, familie, hobby og underholdning – en spennende mulighet:

  • Gjennom noen dager tilbaketrukket fra ditt vanlige liv kan din energi – som vanligvis spres i alle retninger – fokuseres på en ting, og du lærer om deg selv, får inspirasjon og nye perspektiver. På et retreat har du tiden for deg selv – og du har ingen ansvar.
  • Uten tv, medarbeidere, familie, mobiltelefon og internett – hva ser, hører og føler du da? En humle, et løv, en elv, vannet barføtt vadende på stranden – og en nydelig harmoni mellom ørene? Det er tillatt å være ‘human being’, ikke ‘human doing’ på et retreat. En kan senke skuldrene.
  • På et retrett kan en sove ut, tømme sinnet – bli uthvilt, oppladet og mer tilstede i livet. Og når sinnet er i stille harmoni, da kommer sinnet med svarene på dine spørsmål.

Et sinn i harmoni og fred påvirker kropp og helse positivt – det lindrer stress, forbedrer helsen og kan til og med hjelpe i behandlingen av sykdom. Men meditasjon som del av den åtte-delte veien er først og fremst et verktøy for livskvalitet og visdom.

Lokalt retreat

Noen krav bør ligge til grunn for et regionalt retreat med Ajahn Nitho:

  • Minimum en gruppe på 5 deltakere
  • Gjerne 7 eller 9 dager langt
  • En person på retreatet er leder for gruppen, og ansvarlig for det praktiske, slik at Ajahn Nitho kan fokusere på instruksjon.
  • Gruppen må finne et egnet sted, i fredelige omgivelser – fortrinnsvis i skogen eller på fjellet.
  • Retreatet må sørge for transport og opphold for Ajahn Nitho.

Kontakt

Ta kontakt med foreningen ved å sende epost til post@dnbf.org eller bruk kontakt-skjemaet.

Foto: Kristiansand – Wikipedia, Stavanger – Alexey Topolyanskiy, Bergen – Gautam Arora, Ålesund – Nicolai Berntsen, Trondheim – Wikipedia, Tromsø – Wikipedia