Hjernen trenger stillhet. Den trenger tid uten musikk, mobil, podkast og YouTube. Tid uten møter og mennesker. Hjernen liker nemlig at du kjeder deg. At du ikke gjør noe.