Stillhet, meditasjon og yoga. Flere eksperter oppfordrer myndighetene til å starte med disse fagene i skolen for å motvirke stress hos mange barn. Og i Sverige er de i gang.