Web Analytics Made Easy - Statcounter

Bergen – kurs i meditasjon

Read Next

Sliding Sidebar

Foreningen

Den Norske Buddhistforening, er en ung forening stiftet i 2021, og målet er å gi tilgang til undervisning, gi hjelp til praksis, og oppleve realiseringen av Buddhas lære uavhengig av alder, hudfarge og tro. Vi har ingen mystisk snarvei å formidle, men en solid velprøvd gradvis trening, som for de aller fleste går over mange år. Vi arrangerer regelmessige retreat og kurs, og gir undervisning i ulike media.