Styret 2023

På årsmøtet 16. april 2023, ble følgende personer valgt inn i styret: