Vesak, fullmånedagen i mai måned er den mest hellige for millioner av buddhister verden rundt. På Vesak minnes Gautama Buddhas fødsel, oppvåkning og død. På denne dagen feirer buddhister hans budskap om medfølelse og hengivenhet i menneskehetens tjeneste. Vesak 2021, var dagen da mange for første gang ble oppmerksom på vår lille nystartede forening. Vi ble bedt om å lage Vesak tale, som ble brukt av Buddhistforbundet.

Følgende er skrevet av Buddhistforbundet:

Vesak 2021 / 2565 kommer i år på onsdag 26. mai. Buddhistforbundet har hvert år siden 1982 markert høytiden med en felles feiring i Oslo i tillegg til feiringene som foregår i de forskjellige templene til våre medlemssamfunn. Korona-pandemien har endret på dette. I fjor hadde vi en digital markering på vår hjemmeside. I år er situasjonen fortsatt slik at det ikke blir samlinger i templene og et felles arrangement er fortsatt ikke mulig. Vi håper selvfølgelig at dette blir siste året vi lever under slike restriksjoner, men vi må – som alle andre – være tålmodige og innrette oss etter situasjonen slik den nå en gang er.

Våre medlemssamfunn har allerede startet med markeringer. Lørdag 22. mai hadde det nye Sri Lanka Buddhisttempel Norge i Hurdalen utenfor Oslo vesak feiring på zoom da smittevernreglene gjør en fysisk samling umulig. Det vietnamesiske tempelet Phước An i Kristiansand hadde også markering av vesak denne dagen – men også der digital i form av streaming av seremoniene og munkens tale.

På selve vesak dagen blir det selvsagt mange markeringer rundt om i landet. Men slik situasjonen er blir det med munker og nonner som bebor templene. I noen grad kan en ha aktiviteter i friluft, men i det store og hele må folk delta digitalt. Vi vil gjøre folk oppmerksomme på Facebook og epost om de digitale feiringene som en kan koble seg på og også om Buddhistforbundets egen feiring som vil bestå av kun ett innslag denne gangen, nemlig en tale for vesak-dagen av den norske theravada-munken Ajahn Nitho.

Vi synes det er fint at folk blir med på de digitale feiringene i templene, men oppfordrer til samtidig at dere tar dere tid til å lytte til Ajahn Nithos tale denne dagen fra Wat Thai Norway. Hans tale hører dere her: