Frivillig

Vår unge forening er glad for å motta all form for frivillig hjelp. Hele foreningen er basert på frivillig innsats så hvis du kan tenke deg å hjelpe, så skriv noen ord om hva du ønsker å hjelpe med og hvilke kompetanse du har, og send en epost til post@dnbf.org – eller bruk kontakt skjemaet. Du kan også snakke direkte med en i styret.

Du kan også hjelpe ved å sitte i foreningens styre. Styret består av Spirituell leder, sammen med andre frivillige som vil dedikere litt tid til å hjelpe foreningen. Å sitte i styret skjer etter valg på årsmøte. Tid og sted for årsmøte, blir annonsert på denne nettsiden. Bare de med fullt eller ordinært medlemskap, kan nomineres til styreverv.