Foreningen ønsker å gi medlemskap til de som vil støtte foreningens formål med å fremme undervisning, praksis og realisering av Buddhas lære. Medlemskap gir prioritet på foreningens arrangementer, men våre arrangement er også åpne for de uten medlemskap.

Å bli medlem i Den Norske Buddhistforening er en fin måte å støtte vårt arbeid. Søknad om medlemskap sendes via epost til medlem@dnbf.org. Årlig medlemskontingent er 200 kroner, uansett type medlemskap.

Les lenger nede på siden om 1) registrering av medlemskap, 2) typer av medlemskap, 3) betaling av kontingent og 4) personvern.

Registrering av medlemskap

Å registrere seg som medlem skjer gjennon 4 enkle trinn. Trenger du hjelp, så send epost til medlem@dnbf.org

1. Søk medlemskap

Medlemskap i Den Norske Buddhistforening er det styret som skal behandle – selv om dette er en formalitet. Send epost til medlem@dnbf.org, og si at du ønsker medlemskap.

2. Registrer deg som bruker på dnbf.org

Du får tilsendt en epost, med link til registrering på DNBFs nettsider – skriv inn navn, addresse, e-post, etc. Etter registreringen er du umiddelbart innlogget som bruker på DNBFs nettsider, og du har brukernavn og passord for fremtidig innlogging. Registrere deg, gjør du på denne siden.

3. Velg type medlemskap

Mens du er innlogget på DNBFs nettsider, må du bestille ønsket type medlemskap og betale kontingenten på 200 kroner. Velg type medlemskap under, trykk «Bestill» knappen på neste side, og følg prosessen fremover. Du får kvittering på epost, når bestillingen er fullført:

4. Betal kontingent

Når kontingenten er mottatt av DNBF, er du medlem – og du får tilgang til medlemssidene og ‘Min side’ på dnbf.org, fordelene med å være medlem på våre arrangement, og vårt begynnende nettsamfunn (online community).

Medlemskapet varer frem til 30. april hvert år. Noen dager før medlemskapet utgår, får du tilsendt e-post, hvor du kan fornye medlemskapet. Du får også eventuelt tilsendt en epost når medlemskapet utløper, samt noen dager etter en «Takk for oss» epost, for de som ikke ønsker å fortsette som medlem.

Typer av medlemskap

Fordi foreningen er ung, er vi enda ikke medlem i et trossamfunn, men vi blir del av et trossamfunn i løpet av 2023.

Foreningen har tre typer medlemskap.

a. Fullt medlemskap – er tilgjengelig for personer over 15 år som tar 1) tilflukt i Buddha som læreren, 2) tilflukt i Dharma som læren, 3) tilflukt i Sanghaen av ordinerte munker og nonner, og 4) som aktivt prøver å holde de fem treningsreglene. For fullt medlemskap må en være tilknyttet trossamfunnet til foreningen. Fullt medlemskap gir en person rett til å stemme ved årsmøte, og rett til å sitte i foreningens styre. Fullt medlemskap gir prioritet ved retreat og arrangement.

b. Ordinært medlemskap – er tilgjengelig for personer over 15 år med en friere binding til buddhismen. Medlemskap i foreningens trossamfunn er frivillig. Ordinært medlemskap gir en person rett til å stemme ved årsmøte, og en kan sitte i styret. Ordinært medlemskap gir prioritet ved retreat og arrangement.

c. Ungdoms-medlemskap – er tilgjengelig for dem som ikke har fylt 15 år. Medlemskap i foreningens trossamfunn er frivillig. Ungdoms-medlemmer har ikke rett til å stemme ved årsmøte, og kan ikke sitte i foreningens styre.

Betaling

Medlemskontigent kan betales med vanlig bankoverføring eller Vipps.

1) Vipps

Vipps nummer: 688792
Vipps navn: Den Norske Buddhistforening

Velg Medlemskap under kategorier i Vipps appen.


2) Bankoverføring

Bankkonto: 1506 61 85106
Navn: Den Norske Buddhistforening

Skriv ‘medlemskontingent’ på meldingslinjen.

Bank: DnB
Bank adresse: Stranden 21, 0021 OSLO
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO7815066185106
Konto navn: Den Norske Buddhistforening

Personvern

Som medlem registrerer vi opplysninger om deg. Les om hvordan foreningen håndterer personvern på denne siden: Personvern.