Lokale grupper

DNBF er en ung forening, men har medlemmer og er koblet mot grupper spredt utover Norge − og vi prøver også å hjelpe frem aktivitet i andre nordiske land. Sjekk ut hvilke lokale grupper som er i nærheten av der du er. Nye grupper er også velkommen, se nederst på siden.

Oslo
Bergen
Trondheim
Arendal
Stockholm
Tampere

Nye lokale grupper

Foreningen ønsker å hjelpe frem nye grupper, som er mer eller mindre koblet til DNBF. Vi prøver å koble sammen mennesker, tilføre ressurser til undervisning, råd og veiledning samt økonomisk støtte gjennom statsstøtten foreningen får.

Send epost til post@dnbf.org hvis dette kan være av interesse.

Photo: Unsplash.com