Styreleders side

DNBF er blitt et livssynssamfunn! Her er det plass til alle, et fellesskap rundt Buddha sin praksis og lære. Derfor er jeg her som medlem og som frivillig. Som praktiker ønsker jeg å være del av praksisfellesskapet og å delta i undervisning i tidlig Buddhisme. Jeg har erfart Nitho som lærer og har tillit til ham.

Å være frivillig er ikke nytt for meg, og nå som styreleder ønsker jeg å bidra så lenge det er nyttig, og til mest mulig glede, for foreningen. DNBF sin unge alder er noe som begeistrer meg og at styremedlemmer skal skiftes ut innen fire år begeistrer meg. Dette er sunn organisasjonstenkning. Det skaper rom for ulike praktikeres innspill og dermed foreningens soliditet, fleksibilitet og jevne utvikling. Foreningen lærer seg til å lytte – og det å lytte er dialogens grunnfunksjon. Nesten som en meditasjon?

Tradisjonen etter Buddha er gammel – nesten 2600 år! Monastikerne ER overleveringen av praksisen og læren. Deres tilstedeværelse i verden løper som en uavbrutt linje gjennom historien. Dette er deres profesjon. Som styreleder ønsker jeg å holde oppe en dialog i styret, og utover i foreningen, om hvordan vi som er medlemmer kan legge til rette for at Ajahn Nitho, og de monastikerne som etter hvert kommer til, får anledning til å både kultivere sin egen spirituelle utvikling samtidig som de legger til rette for medlemmenes spirituelle utvikling.

Jeg møtes av et solid styre som har det gøy sammen. Det gjør meg trygg i rollen. Jeg opplever at det å være frivillig er givende. I en travel hverdag kan frivillighetsfellesskapet også være noe som vi velger bort for å forenkle hverdagen. Men er det ikke midt i hverdagen magien skjer? Jeg tror på at hvis vi er mange som ønsker å ta vare på våre lærere og på hverandre, så skaper vi et fellesskap der visdom, etisk oppførsel og meditasjon kultiveres. Dette skaper muligheter for frihet – midt i hverdagen.

Elisabeth S Berner
Mars 2024