Signaturrett

I følge vedtektene er det styreleder og spirituell leder i fellesskap som har signaturrett for Den Norske Buddhistforening – NO 926 722 522. Se foreningens vedtekter §10.

Signaturrett er også registrert i Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene, og du finner nøkkelopplysningene her:

> Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret for Den Norske Buddhistforening

Send epost til post@dnbf.org eller bruk kontaktskjemaet hvis du har spørsmål.

Photo: Ijeab, Freepik