Aktiviteter 2021

Etter at Ajahn Nitho reiste fra BSWA i Australia, og etter et opphold i Thailand, satte Ajahn Nitho opp en nettside i mai 2020, for å komme i kontakt med personer i Norge, som ville være med å etablere et buddhistsamfunn i Norge. En visjon om et buddhistsamfunn, hvor BSWA i Australia var malen, ble i oktober 2020 presentert for Ajahn Brahm – som var støttende til initiativet. Deretter startet forberedelsene: utkast til en visjon om et bysenter og et retreat-senter i/rundt Oslo, vedtekter, økonomi og juridisk forhold, osv.

I januar 2021 tok Jon Endre Mørk kontakt, som ville være med på å etablere samfunnet. I fellesskap ble vedtektene ferdigstilt og vedtatt på stiftelsesmøte den 24. februar 2021. Etter Jon Endre Mørks forslag ble foreningens navn: Oslo og Viken Buddhistforening.

Etter stiftelsen, ble et nettbasert office-system etablert, domene-navnet ovbf.org kjøpt, en enkel nettside ble satt opp, og bank-konto m/Vipps etablert i DnB.

Vi fikk leie lokaler hos Buddhistforbundet/Rinzei, og startet å arrangere ukentlig aktivitet på fredagskveldene – instruksjoner, meditasjon og sosialt. Jaran de los Santos Olsen kom tidlig inn, og kunne også hjelpe med undervisning.

I september ble vårt først 7 dagers retreat arrangert ved Krøderen utenfor Hønefoss. Det ble en stor suksess, samt starten på vinter-retreatet i februar 2022, etter initiativ fra Erlend Neergaard. Etter invitasjon, har også Ajahn Brahm takket ja, til å arrangere et 9 dagers retreat i Norge – men på grunn av Covid-19 er tidspunktet fortsatt ikke satt.

Et nettbasert system for publisering av undervisning er også utviklet, som skal tas i bruk i 2022, og et weekend-retreat/kurs konsept er også testet ut.

Til slutt har Ajahn Nitho også studert Thai språket i 10 måneder, og kan nå snakke litt, lese og forstår litt – men har en lang vei å gå.

Her er litt statistikk for 2021:

  • 6 måneder med offentlig aktivitet
  • 25 fredags-kvelder arrangert
  • arrangert et 7 dagers retreat, forberedt et vinter-retreat og et Ajahn Brahm retreat
  • 10.000 oppslag på nettsiden vår
  • ca 1000 e-poster sendt/mottatt, 4000 meldinger sent/mottatt
  • 200 personer følger oss på Facebook
  • 40 personer følger vårt nyhetsbrev
  • foreningen har 10 medlemmer
  • noen video undervisning publisert av Ajahn Nitho
  • Ajahn Nitho gjennomførte et tre måneders retreat alene i de norske fjell

Aktiviteter fremover

I vedtektene er målet: Å fremme den buddhistiske læren i teori og praksis, med spesiell fokus på moral, meditasjon og visdom – og å etablere et bysenter og et retreatsenter.

Vår erfaring så langt i Norge er at folk med kulturell norsk/vestlig bakgrunn, gjerne vil være med på undervisning, kurs og retreat – og det er også erfaringen fra Australia. Det er også på retreat og kurs at deltakerne legger inn nok tid i sin praksis til å få god utvikling i den gradvise treningen. Så målet fremover er å arrangere flere lengre og kortere retreat.

Parallelt med undervisning er nå tiden inne for å se etter eiendom og bygninger. Dette er en prosess som tar lang tid, og starten består av å lage seg en god oversikt over aktuelle eiendommer og bygninger både i og utenfor Oslo: lokalisering, eksisterende bygninger, pris, reguleringer, mm. På lengre sikt gir et eget senter en base for undervisning og praksis, og et hjem for Ajahn Nitho og andre som vil jobber i foreningen på fulltid.

I 2021 var vi bare styreformann og spirituell leder i styret – en liten og tett-samarbeidende målrettet gruppe som kunne starte opp foreningen. Nå vil vi prøve å sette sammen et styre med flere personer slik at vi kan påta oss litt mer aktivitet – få hjelp fra forskjellige personer med forskjellig bakgrunn på veien fremover, i tråd med våre verdier: frivillighet, demokrati, likeverd, ærlighet, lojalitet, sjenerøsitet og etikk.

Styreleders rapport

Oslo og Viken Buddhistforening ble stiftet for under ett år siden. Det har vært et snaut år fylt med mange begivenheter for en liten forening med store ambisjoner. Vi har satt oss som et langsiktig mål å bygge Norges første dedikerte retreatsenter!

Retreatsenteret skal romme stillhet, tid for kontemplasjon og åndelig vekst. Buddha underviste i over 40 år etter sin oppvåkning. Han rakk derfor å etterlate seg den mest komplette spirituelle treningen som finnes for å oppnå visdom, lykke og en urokkelig, indre balanse. Vårt håp er at retreatsenteret vil bidra til glede og vekst for mange når det om noen år står ferdig, etablert av en forening som ønsker å løfte frem en spiritualitet inspirert av den tidlige buddhismen, mest mulig fri fra fortolkningslitteratur og sterke nedarvede kulturelle referanser.

Underveis mot det langsiktige målet om et retreatsenter vil vi jobbe for å fremme en buddhisme som tar hensyn til kultur og egenart, og som samtidig samvittighetsfullt tar vare på den 2500 år gamle tradisjonen som oppstod med Buddha. Ved å skape en åpen og inkluderende atmosfære tilpasset vår væremåte, håper vi at stadig flere vil få muligheten til å oppdage veien inn til vårt eget sinn, og de sannhetene om oss selv som venter på å bli oppdaget der.

Et viktig steg mot et retreatsenter blir etableringen av et bosted for Ajahn Nitho og besøkende munker og legpersoner. Dette stedet kan være i byen, i nærheten av byen eller på et sted som på sikt vil kunne bli til et større retreatsenter. Stedet skal også fungere som lokale for foreningens aktiviteter, som meditadjonssamlinger, kurs og kortere retreater.

I vårt andre år vil vi fokusere enda mer inn mot meditasjonspraksis enn det litt mer sosiale fokuset vi hadde i 2021. I året som kommer vil kurs i meditasjon og buddhisme, samt kortere og lengre retreater stå i fokus. Vi satser på jevnlige dags og helgeretreater i Oslo-regionen, og lengre retreater som kan finne sted i hele landet. Et mål er å knytte kontakt med folk landet rundt som ønsker å bistå med å arrangere retreater der det er interesse for det. Det har nemlig vært vår største og mest gledelige oppdagelse så langt; det finnes en stor interesse for meditasjon og praksis spredt utover vårt langstrakte land.

I det vi tar fatt på vårt andre år er det en veldig glede å kunne fastslå at vi nå vil få dannet et fulltallig styre med svært kompetente medlemmer, som alle har ulik bakgrunn og kompetanse. Jeg er overbevist om at vi har en sammensetning der vi vil utfylle hverandre og sammen inneha den nødvendige styrke for å klare oppgaven det er å realisere foreningens mange ambisjoner. Ikke minst at vi både skal ha og skape glede med det vi gjør underveis!

Vennlig hilsen, Jon Endre Mørk

Spirituell leders rapport

Jeg synes vi har vært flinke i 2021 – alle som har vært involvert i OVBF – mye riktig har skjedd, selv under en Covid-pandemi. Jeg har dedikert mitt liv til denne organisasjonen, og har jobbet mye – som er å forvente i starten. Slik blir det også i 2022. Både undervisning og jobben med fremtidig eiendom vil ta mye tid – og jeg har bare en oppskrift: Å gjøre det gøy :) og gjøre jobben til en spirituell trening! Og så gi meg selv et privat to ukers retreat etter påske, samt gjennomføre det årlige tre-måneders retreatet.

Jeg er også veldig takknemlig for hjelpen jeg har fått i 2021, spesielt fra min familie. Det er ikke lett å forlate redet til Ajahn Brahm – en stor organisasjon med mye ressurser – og så komme til Norge uten penger, under en pandemi – nesten bare med kompetanse og god energi i bagasjen. Min familie har vært min største sponsor, både materielt og sosialt, og familien har støtte opp under det livet jeg ønsker å leve. Jeg er også takknemlig for hjelpen jeg får på Wat Thai Norway, hvor jeg lever som gjest og får frihet til å utvikle OVBF på fulltid.

Det tar tid å starte helt fra bunnen, å bygge opp en organisasjon med et godt fundament, som kan hjelpe mennesker med sin indre verden mot visdom og oppvåkning. Og noen faktorer er ekstra viktig – sørge for likestilling i det spirituelle liv, å beskytte friheten og selvstendigheten til de som lever et spirituelt liv på fulltid, og vise toleranse for og undervisning av en lære som er dyp og kanskje utfordrende. Jeg vil så gjerne at OVBF faktisk skal utvikle og bygge et buddhistsamfunn på et fundament som er genuint.

Så jeg prøver – og ber om hjelp!

Ajahn Nitho :)

Regnskap 2021

RESULTAT 2021 – NOK
Inntekter
Donasjoner 66.519,04
Medlemskap 2.000,00
Retreat inntekter 69.300,00
Totale inntekter 137.819,04
Kostnader
Reise 4.906,65
Utstyr, småting 4.050,90
Leie 38.872,98
Andre kostnader 24.955,31
Gebyr bank 1.350,57
Totale kostnader 74.128,41
Overskudd 63.690,63
BALANSE
Eiendeler
Bank 88.126,43
Utstyr 18.533,10
Totale eiendeler 106.659,53
Gjeld
Kortsiktig gjeld 42.968,90
Total gjeld 42,968.90
EK
EK inngående 0,00
Overskudd 2021 63.690,63
Total EK 63.690.63
Total gjeld og EK 106.659,53