I forkant av samlingen viste festivalen frem filmen «The Odd Monk» (Tysk titel: «Weltreise mit Buddha»).