Historisk museum i Oslo, har noen veldig gamle Buddha statuer i samlingen sin, og de var villig til å være vert for De Forente Nasjoners Vesak feiring i Oslo 2022 – kombinert med en utstilling av disse gamle skattene. Mange foreninger i Norge var representert sammen med Buddhistforbundet, og Den Thailandske Buddhistforeningen var arrangør.

The Buddha taught that we must always be mindful of our actions, draw upon our inner strength, and embrace the power of collective action. We would do well to heed these lessons as we confront today’s challenges, from climate change to a pandemic, to inequalities and conflict.

− President of the 76th session of the United Nations General Assembly 2022

 

Så i tråd med FNs ønsker om tema for samlingen, ble Ajahn Nitho invitert til å snakke om buddhismens forhold til miljø-endringer og -utfordringer.

Egil Lothe - leder for Buddhistforbundet
Ajahn Nitho - under talen om miljøet.

Skriv en kommentar

Andre aktuelle innlegg

  • Ut i naturen, ro for sinnet, trim for kroppen på Hardangervidda – enkelt liv og masse tid til egen praksis!

  • Foreningens første besøk og kurs i Bergen var fullbooket, og tross konkurranse med sol og sommer ble det mye undervisning, diskusjon og prøving av ulike meditasjonsmetoder.

  • Norske Ajahn Brahmali kom en tur innom Norge for å undervise metoden Buddha brukte for å nå oppvåkning − meditasjon på pusten. Tross en forkjølelse, slik at Ajahn Nitho måtte være oppvarmings-munk på fredagen, ble det en fin presentasjon og mange spørsmål besvart.