Historisk museum i Oslo, har noen veldig gamle Buddha statuer i samlingen sin, og de var villig til å være vert for De Forente Nasjoners Vesak feiring i Oslo 2022 – kombinert med en utstilling av disse gamle skattene. Mange foreninger i Norge var representert sammen med Buddhistforbundet, og Den Thailandske Buddhistforeningen var arrangør.

The Buddha taught that we must always be mindful of our actions, draw upon our inner strength, and embrace the power of collective action. We would do well to heed these lessons as we confront today’s challenges, from climate change to a pandemic, to inequalities and conflict.

− President of the 76th session of the United Nations General Assembly 2022

 

Så i tråd med FNs ønsker om tema for samlingen, ble Ajahn Nitho invitert til å snakke om buddhismens forhold til miljø-endringer og -utfordringer.

Egil Lothe - leder for Buddhistforbundet
Ajahn Nitho - under talen om miljøet.

Skriv en kommentar

Andre aktuelle innlegg

  • Vårt første 9 dagers retreat i Trøndelag ble på Troset, et nytt retreatsenter rett utenfor Trondheim. Det ble et supert retreat, i nye fine lokaler!

  • DNBFs spirituelle leder gjennomførte sitt årlige tremåneders-retreat i fjellene på Vestlandet, en kjærkommen periode med fokus på studie, meditasjon og helse.

  • Ut i naturen, ro for sinnet, trim for kroppen på Hardangervidda – enkelt liv og masse tid til egen praksis!