Aktivitet Tid, tidsfrist
Kreve statstilskudd
Livssynssamfunn
senest 1. mars
Rapportere årsrapport og regnskap
Livssynssamfunn
senest 10. april
Avslutte årsregnskap før årsmøtet
Årsmøte-innkalling én mnd før årsmøtet
Årsmøte mars/april en gang
Oppdatere enhetsregisteret *
Brønnøysund
etter årsmøtet
Innsending årsregnskap
Brønnøysund
31. juli
Søknad mva-kompensasjon 1. september
Regntidsretreat fullmåne juli – fullmåne okt

* Enhetsregisteret i Brønnøysund må oppdateres etter årsmøtet med signaturrett, vedtekter, styremedlemmer, etc. for å være gyldig juridisk. Vedtektene må også innsendes til Frivillighetsregisteret (som er en del av enhetsregisteret), bl.a. for å kunne få momskompensasjon, og søke om grasrotandeler.

Ny styreleder

Når foreningens medlemmer velger ny styreleder på årsmøtet, skal:

  • dette registreres i enhetsregisteret, spesielt fordi styreleder og spirituell leder har i fellesskap signaturrett.
  • styreleder tillegges bruker i banken, for å kunne godkjenne utbetalinger, og være administrator i banken pga. signaturrett
  • styreleder tillegges bruker i Vipps, Nets, tidligere styreleder slettes
  • styreleder tar over eposten leder@dnbf.org og endrer passord
  • styreleder får tilgang til OnlyOffice, og tidligere styreleder slettes som bruker
  • styreleder får tilgang til WordPress, og tidligere styreleder bruker nedgraderes til medlem