Den Norske Kirke arrangerte Fritime i Fredrikstad, onsdag 17. mars, og inviterte lege Knut Åbjørsbråten, panelprest Kristin Winlund og bhikkhu Nitho for å snakke om evig liv.

Skuespiller Alexander Hermansen innleder kvelden med et utdrag fra Ole Hallesbys såkalte Helvetestale fra 1953, som i i sin samtid skremte vannet av mang en radiolytter i NRK.

Les mer på Den Norske Kirkes nettside.