Medlemskap med kontingent

Vår unge forening har mye å by på − og nye medlemmer er velkommen, om du bor i Norge eller andre land, og uavhengig av tilhørighet i tros- eller livssynssamfunn. Meld deg inn med tre enkle trinn:

Personer som har fylt 15 år kan selv melde seg inn eller ut som medlem. De som har foreldreansvaret for et barn under 15 år, kan melde barnet inn eller ut som medlem.

Ved innmelding blir du automatisk tillagt 1) medlemsposten på epost, 2) nyhetsbrevet på epost og 3) nettsideinnhold for medlemmer ved innlogging. Du kan selv melde deg ut av medlemsposten og nyhetsbrevet når du mottar epost.

Har du spørsmål, så send epost til: medlem@dnbf.org

Hvorfor bli medlem?

  • Medlemskap gir prioritet på foreningens arrangementer, men våre arrangement er også åpne for de uten medlemskap.
  • Det er en fin måte å støtte vårt arbeid − den årlige kontingenten som vi bruker til ulike arrangement.
  • Foreningen er et godt sted å finne andre mennesker med samme spirituelle interesse.
  • Du kommer til et samfunn som lever etter Buddhas intensjon om like muligheter for alle.

Spørsmål og svar

Ja, du kan registrere dine barn som medlem. Du gjør det samtidig som du melder deg selv inn, eller i etterkant ved å oppdatere din profil/medlemsdata med dine barn.

Nei, medlemskap med kontingent krever IKKE at du melder deg ut av andre tros- eller livssynssamfunn, f.eks. Den Norske Kirke, Humanetisk Forbund, Buddhistforbundet, etc.

Ja, personer som bor utenfor Norge kan få medlemskap med kontingent.

For personer under 15 år må det foreligge skriftelig tillatelse fra foreldre/foresatte, eller så må foreldre/foresatte melde de inn.

Ingen problem − og du er velkommen tilbake i fremtiden hvis du ønsker.

Du melder deg selv ut, ved å logge deg inn på nettsidene, gå til Min konto, og velge utmelding. Du får umiddelbart tilsendt bekreftelse om utmelding på epost.

Ved problemer, send epost til medlem@dnbf.org