Den historiske Buddha nådde oppvåkning selv, og Buddhas lære er ikke-teistisk. Buddha sa ikke, at det ikke finnes guder, men at å tro på disse er en hindring for oppvåkning. Buddha er respektert som en lærer, ikke bedt til som en gud.