Mens noen velger å praktisere vegetarisme av respekt for alt liv, er det ikke en universell regel i alle buddhistiske tradisjoner. De med en ordinasjon − bhikkhus eller bhikkhunies − skal spise maten de blir gitt, om det er kjøtt eller ikke. Heller ikke Buddha var vegetarianer. Men en treningsregel i buddhismen er ikke å drepe, så mange tradisjoner oppfordrer til vegetarmat.