Buddhismen har en lang tradisjon for rasjonell tenkning og oppmuntrer til en utforskning av sannheten basert på undersøkelse og erfaring. Mange buddhistiske prinsipper kan samsvare med vitenskapelige funn. For eksempel kommer mindfulness-bevegelsen i psykologien fra Buddhas lære.