Det ligger i vår natur at glede oppstår hos en person fri for anger.