24. februar 2021 ble Oslo og Viken Buddhistforening stiftet av Jon Endre Mørk og Ajahn Nitho i Oslo. Dette skjedde etter at Ajahn Nitho mange måneder tidligere, bestemte seg for å vende tilbake til Norge, og fortsette som senior munk i Norge.

Men det var først når Jon Endre tok kontakt, etter å ha funnet Ajahn Nithos nettside, at ideen om å stifte en ny forening raskt kom på bordet. Det var den australske foreningen BSWA som var inspirasjonen – og som har en struktur og et fundament som egner seg for et vestlig land.

Foreningen er et langsiktig prosjekt, og har fått et virkelig godt fokus på undervisning og praksis, inspirert av den tidlige buddhismen, og skogs-tradisjonen som Ajahn Nitho har sin bakgrunn fra.

Skriv en kommentar

Andre aktuelle innlegg

  • Ut i naturen, ro for sinnet, trim for kroppen på Hardangervidda – enkelt liv og masse tid til egen praksis!

  • Foreningens første besøk og kurs i Bergen var fullbooket, og tross konkurranse med sol og sommer ble det mye undervisning, diskusjon og prøving av ulike meditasjonsmetoder.

  • Norske Ajahn Brahmali kom en tur innom Norge for å undervise metoden Buddha brukte for å nå oppvåkning − meditasjon på pusten. Tross en forkjølelse, slik at Ajahn Nitho måtte være oppvarmings-munk på fredagen, ble det en fin presentasjon og mange spørsmål besvart.