24. februar 2021 ble Oslo og Viken Buddhistforening stiftet av Jon Endre Mørk og Ajahn Nitho i Oslo. Dette skjedde etter at Ajahn Nitho mange måneder tidligere, bestemte seg for å vende tilbake til Norge, og fortsette som senior munk i Norge.

Men det var først når Jon Endre tok kontakt, etter å ha funnet Ajahn Nithos nettside, at ideen om å stifte en ny forening raskt kom på bordet. Det var den australske foreningen BSWA som var inspirasjonen – og som har en struktur og et fundament som egner seg for et vestlig land.

Foreningen er et langsiktig prosjekt, og har fått et virkelig godt fokus på undervisning og praksis, inspirert av den tidlige buddhismen, og skogs-tradisjonen som Ajahn Nitho har sin bakgrunn fra.