Vi fikk besøk av norske Ajahn Brahmali sommeren 2023, og han trakk 45 personer til et weekend-retreat på KTL 9. til 11. juni i Oslo. Hovedfokuset var å undervise metoden Buddha brukte til å nå oppvåkning – meditajson på pusten. Det ble undervisning, guiding og meditasjon – både inne og ute i hagen.