Medlemskap med statsstøtte

Vår unge forening har mye å by på − medlemskap med statsstøtte er gratis, og innmelding er mulig hvis du bor i Norge (se alternativet, hvis du bor utenfor Norge). Meld deg inn med tre enkle trinn:

NB: Medlemskap med statsstøtte betinger at du bor i Norge, og at du ikke er medlem i andre tros- eller livssynssamfunn, for eksempel Den norske kirke, Buddhistforbundet, Human-Etisk Forbund, etc. Utmelding gjøres ofte digitalt med BankID, eller ved innlogging på en nettside.

Hvis du ikke ønsker å melde deg ut av eksisterende tros- eller livssynssamfunn, kan du i stedet bli medlem med kontingent − du får samme medlemsfordelene.

Personer som har fylt 15 år, kan melde seg inn i eller ut selv. De som har foreldreansvaret for et barn under 15 år, kan melde barnet inn eller ut.

Ved innmelding blir du automatisk tillagt 1) medlemsposten på epost, 2) nyhetsbrevet på epost og 3) nettsideinnhold kun for medlemmer ved innlogging. Du kan selv melde deg ut av medlemsposten og nyhetsbrevet når du mottar epost.

Har du spørsmål, se lenger nede på siden, eller send epost til: medlem@dnbf.org

Hvorfor bli medlem?

  • Medlemskap gir prioritet på foreningens arrangementer, men våre arrangement er også åpne for de uten medlemskap.
  • Det er en fin måte å støtte vårt arbeid − medlemskap gir statsstøtte til foreningen på ca. 1400 kroner per år per medlem, som vi bruker til ulike arrangement.
  • Foreningen er et godt sted å finne andre mennesker med samme spirituelle interesse.
  • Du kommer til et samfunn som lever etter Buddhas intensjon om like muligheter for alle.

Spørsmål og svar

Ja, du kan registrere dine barn som medlem. Du gjør det samtidig som du melder deg selv inn, eller i etterkant ved å oppdatere din profil/medlemsdata med dine barn.

Ja, medlemskap med statsstøtte betinger at du ikke er medlem i andre tros- eller livssynssamfunn, f.eks. Den Norske Kirke, Humanetisk Forbund, Buddhistforbundet, etc. Dette er regulert i lov om Tros- og Livssynssamfunn.

Personer som bor utenfor Norge kan bli medlem med kontingent, men ikke medlem med statssøtte, fordi statsstøtte betinger bosted i Norge regulert med norske lov.

Hvis du ikke er sikker på om og/eller hvor du kan være innmeldt, kan du ringe: 75 00 75 00 (Brønnøysundregistrene) og be om informasjon om hvor du eventuelt har tilhørighet.

For personer under 15 år må det foreligge skriftelig tillatelse fra foreldre/foresatte, eller så må foreldre/foresatte melde de inn.

En kan kun være registrert medlem i ett tros- eller livssynssamfunn samtidig i Norge, fordi medlemskapet er utgangspunkt for økonomisk støtte som staten gir, og er regulert i loven om Tros- og Livssynssamfunn.

Ingen problem − og du er velkommen tilbake i fremtiden hvis du ønsker.

Du melder deg selv ut, ved å logge deg inn på nettsidene, og på siden Min konto, velge utmelding. Du får umiddelbart tilsendt bekreftelse om utmelding på epost.

Ved problemer, send epost til medlem@dnbf.org