Venabu retreat april 2023

Vi har nesten 50 forhånds-påmeldte deltakere til vårt 7 dagers retreat på Venabu april 2023, og styret vil åpne for bestilling tidlig i januar – først for våre medlemmer, så alle andre. Vi leier hele fjellhotellet, i sju dager, for 50 personer, med to instruktører – og det blir drømmeforhold for meditasjon og inspirasjon, der alle får enerom med eget bad. Se denne siden for informasjon og epost-varsling.

OVBF blir Den Norske Buddhistforening – dnbf.org

Det ble vedtatt på styremøte å endre navnet til foreningen, både fordi Viken fylke blir oppløst og vi ønsker å være en nasjonal forening. Det vil ta litt tid før endringene er gjennomført på nettsidene og Facebook, i bank og eposter.

Nyttårsretreat i Trondheim

Våre medlemmer fant gode lokaler for weekend nyttårsretreatet 20. til 22. januar sentralt i Trondheim. Vi har allerede 10 påmeldte, og antar det blir fullt hus. Mer informasjon og bestilling på denne siden. Vi holder nå på å planlegge flere kurs og retreat frem til sommeren 2023.

Ny stiftelse og fundraiser

I tillegg til inspirasjon, undervisning, kurs og retreat fremover, vil hovedfokuset til styret fremover være vårt genuine ønske om å etablere et retreat senter i Norge – en norsk versjon av Spirit Rock. Vi jobber nå med å etablere en stiftelse med et langsiktig og solid styre, som en internasjonal fundraiser kan støtte seg på. Vi hadde akkurat Ajahn Brahm på besøk i Norge, og han vil støtte oss fremover.

Ajahn Brahm og Ayya Canda besøket

Besøket av Ajahn Brahm og Ayya Canda var en test på foreningens, og spesielt styrets, kapasitet til å håndtere mange og større arrangement – å kunne inspirere mange hundre mennesker. Og det gikk svært bra! Vi har to-språklige nettsider, eget medlems-system, CRM, online ordre-/billett-system, feedback-system – og av erfaring investerer vi nå i flere verktøy for å lette arbeidet – for det blir flere store besøk og arrangement fremover.

Men viktigst av alt – vi har et styre av første klasse!

Og til sist – Den Norske Buddhistforening – ønsker alle

God Jul og Godt Nytt År

Photo: Ian Parker, Tijana Drndarski