Lokaler

 • Finn først lokalene som egner seg − tilgjengelig i tidsperioden som passer retreatleder, instruktør(er), og andre arrangement.
 • Lag et enkelt budsjett over kostnadene
 • Inngå en avtale tidlig, ellers kan utleier endre betingelsene langt ute i prosessen − og da kan det være for sent å snu. Ta også hensyn til at retreatet muligens ikke blir fullbooket.
 • Endelig avtale med utleier er det styreforman og spirituell leder som kan formelt inngå.

Markedsføring

 • Lag en digital plakat (poster), som kan brukes på Facebook og på hjemmesidene.
 • Legg inn retreatet som Produkt på nettsidene for bestilling (se lenger nede)
 • Legg retreatet som event på Facebook, og få retreatet inn i nyhetsbrevet.
 • Kjøp reklameplass på Facebook for retreatet. Desto lenger retreat, desto lenger tid i forveien må reklamen komme − på lengre retreat, må folk ta fri fra jobben.
 • Legg inn retreatet som Produkt på nettsidene for bestilling (se lenger nede). Informer om:
  • Tid, sted, språk, pris, transport, minimumsalder, arrangør, kontakt-epost, navn retreatleder, navn instruktør,
  • Hvordan komme seg til stedet
  • Hvordan er mat organisert
  • Hvilke type overnatting – enerom eller dele rom
  • Utstyr – hvilke utstyr har senteret, og hva må deltakerne ta med selv
  • Dagsprogram
  • Medisin og helse
  • Betingelse påmelding og avbestilling
  • Stillhet og treningsregler

Før retreatet

 • Hvis betalingen er delt i depositum og restbeløp, så send ut en epost når restbeløpet må betales. Legge gjerne til mer informasjon, lignende den eposten rett før retreatet (se lenger nede).
 • Sjekk at alle deltakerne har betalt hele beløpet
 • Lage meny for dagene, og kjøpe inn mat. Husk å ta vare på kvitteringer.
 • En uke eller to før retreatet, send ut en felles-epost, med informasjon:
  • Bekrefte at retreatet blir som planlagt
  • Informer om møtested, dato og klokkeslett første dagen.
  • Koordinere transport – hvordan komme seg frem, noe fellestransport?
  • Noe om forventet vær − klima, temperatur − slik at folk kan ta med riktig klær. Bruk gjerne yr.no − slå opp aktuelt sted, velg Historikk-fanen, kopier URL-en inn i eposten.
  • Gjenta hva det er viktig å ta med seg
   • Meditasjons-utstyr som matter, puter, stol, krakk, øre-propper, egne bøker, eget mat-snacks på rommet
   • En klokke/vekker-klokke, for de som ønsker å slå av mobilen.
  • Bekreft at innrapporterte allergier/mat-intolleranse blir hensyntatt, og spør om allergier.
  • Gjenta type innlosjering – dele rom eller hvert sitt rom?
  • Nobel silence under retreatet, eller? Første dagen sosial, så nobel silence fra første morgenen?
  • Vedlegg kopi av dags-planen.
  • Ønske alle velkommen!

NB: På grunn av personvern, når du sender ut felles-epost til deltakere, så legg deltaker-epostene i «blindkopi»-feltet (BCC), og ikke i «til»-feltet (TO), eller i «kopi»-feltet (CC), da blir ikke alle epost-adressene synlig for alle andre.

Under retreatet

 • Infomøte første dagen
 • Yoga-karma liste
 • Påmeldingsliste for privat veiledning, her er et eksempel som kan brukes: pdf og docx.
 • Tilbakemelding-skjema for deltakerne siste dagen, kan gjøres digitalt: dnbf.org/feedback