DNBF bruker ordresystemet WooCommerce slik at deltakerne registrerer påmeldinger selv på våre nettsider. Hvert arrangement (produkt) er stemplet med en unik produktkode (tag) som består av:

Årstal + måned + antall dager + sted + instruktør

For eksempel: 2310-2 Prana Jaran = 2023, måned 10=oktober, 2 dager, sted Pranahuset, Jaran som instruktør.

Du kan enkelt hente ut deltakerlista i WordPress admin-miljøet:

  • Gå til: https://dnbf.org/wp-admin − og logg inn, hvis du ikke allerede er innlogget.
  • I hovedmenyen velg CRM/Contacts.
  • Trykk knappen «Filter by Tags», og velg ønsket tag/produktkode, og deltakerlisten blir presentert umiddelbart.
  • Oppe i høyre hjørne, velg «Export», og i popup vinduet trykk «Export contacts» (du trenger ikke velge noen ekstra valg).
  • Da blir deltakerlisten nedlastet som en .csv fil, som du kan åpne i et regnark eller teksteditor.

NB: På grunn av personvern, når du sender ut felles-epost til deltakere, så legg deltaker-epostene i «blindkopi»-feltet (BCC), og ikke i «til»-feltet (TO), eller i «kopi»-feltet (CC), da blir ikke alle epost-adressene synlig for alle andre.