Denne teksten forklarer hvordan du bruker og installerer DNBFs ordre-systemet WooCommerce. Ordresystemet kan brukes enten i en nettleser, eller som app på mobil − Android eller iOS.

Nederst på siden finner du info om WooCommerce-app installasjon på mobil.

Deltakernes ordre og eposter

Alle bestillinger av DNBFs arrangement, gjør deltakerne selv på våre nettsider. Så deltakerne lager ordrene for oss. Når en deltaker bestiller en plass, får de tilsendt en ordre-bekreftelse «Takk for din bestilling» på epost.

En deltaker kan betale bestillingen med 1) Vipps, 2) Visa/Master eller 3) bankoverføring. Når en deltaker velger bankoverføring, vil våre bank-detaljer fremkomme i ordrebekreftelsen.

Hvis det er nødvendig, etter at ordren er opprettet, kan vi sende informasjon − et notat − til deltakeren gjennom ordresystemet.

Vanligvis, det eneste vi trenger å gjøre, er er å fullføre en ordre (sette ordrens status til «fullført»), og da får deltakeren tilsendt en epost som bekrefter at ordren er ferdigbehandlet.

DNBFs ordrebehandling

Vipps og Visa/Master

Ordrestatus: «Behandler»

Når en deltaker oppretter en ny bestilling/ordre og betaler med Vipps eller Visa/Master vil ordre-statusen være satt til «Behandler» i starten.

WooCommerce systemet vårt er koblet direkte til Vipps og Nets (Visa/Master) datasystemer − og det vi gjør i ordresystemet får direkte og automatiske konsekvenser hos Vipps og Nets.

Når en ordre er betalt med Vipps eller Visa/Master, blir pengene ikke trukket fra deltakers bankkonto før DNBF setter ordren til «Fullført». Frem til vi setter ordren til «Fullført» er pengene bare reservert for oss hos Vipps og Nets. Men når ordren settes til «Fullført» starter bank-transaksjonen fra deltaker til DNBF.

VIKTIG: Settes en ordre betalt med Vipps/Nets til status «Kansellert», ETTER at ordren er «Fullført», starter en automatisk refusjon av beløpet fra DNBF til deltaker. Vi setter en ordre til status «Kansellert» kun når vi ønsker å refundere betalt beløp. Igjen – dette skjer automatisk og umiddelbart!

VIKTIG: Settes en ordre betalt med Vipps/Nets til status «Kansellert», FØR ordren er «Fullført», blir bank-transaksjonen slettet før den starter, og det reservert beløp hos deltaker blir frigjort/slettet.

Det eneste vi trenger å gjøre er å sette ordren til «Fullført» – da skjer alt automatisk (eposter, bank-transaksjoner i Vipps og Nets, etc). Det er ikke nødvendig å logge seg inn hos Vipps eller Nets for å gjøre noe.

Bankoverføring

Ordrestatus: «På vent»

Når en deltaker oppretter en ny bestilling/ordre og betaler med bankoverføring vil ordre-statusen være satt til «På vent» i starten.

Det betyr at vi må vente til vi har mottatt pengene i banken før vi endrer status til «Fullført». Vi må da logge inn i nettbanken, og sjekke innbetalingene manuelt.

Når vi har mottatt pengene i banken, er det eneste vi trenger å gjøre å sette ordren til «Fullført».

Ordre i app

WooCommerce har en gratis mobil-app til Android og iOS som vi bruker. Med den app-en kan du svært enkelt endre status til order, få frem statistikk, samt få melding når en ny ordre kommer inn.

Gå til «Orders» tabben (nede), trykk på aktuelle ordre, trykk så på «Status»-knappen under deltaker-navnet, eller «edit»-ikonet til høyre, da får du frem et pop-up vindu, der du kan sette ny status. Trykk «APPLY» til slutt for å gjennomføre status-endringen.

Det er det eneste du trenger å gjøre – alt annet skjer automatisk i bakgrunnen.

Ordre i nettside-admin

Ordrene kan også endres ved å logge seg inn i admin-miljøet til våre nettsider. Velg menyen «Order», og undermenyen «Order». Du får da frem en oversikt over ordene med status, sortert på dato/tid.

Du kan endre en ordre i denne ordre-listen, ved å 1) huke av en eller flere ordrer, 2) bruk drop-down menyen over, og velg «Fullført» status, 3) trykk på knappen «Endre».

Du kan også velge en ordre i ordrelisten, du får da opp all informasjon om denne ordren, og du endrer ordrens status ved å 1) bruk drown-down menyen i «Generelt»-området, og velg «Fullført» status, og 2) trykk knappen «Oppdater».

Det er det eneste du trenger å gjøre – alt annet skjer automatisk i bakgrunnen.

Installasjon av mobil-app

WooCommerce appen finnes både til Android og iOS. Gå til Google Play eller Apple Store, og søk frem appen «WooCommerce» og installer.

Når du starter woo-appen første gangen, må du logge inn. Appen vil huske innloggingen for fremtidig bruk.

  • Trykk knappen «Enter your store address».
  • Legg in store adressen: dnbf.org
  • Skriv inn epost-adressen: it@dnbf.org
  • Skriv inn passordet.
  • Hvis nødvendig, velg nettbutikk «dnbf.org» igjen, IKKE «staging.dnbf.org»

Da er appen klar for bruk.