Skjema blir brukt i ulike sammenhenger på nettsidene våre for å hente inn data, f.eks. påmeldinger, venteliste, kontakt, medlemsregistrering, etc. Vi bruker FluentForms, som er integrert med FluentCRM, slik at all skjemadata er tilgjengelig separat, men også tilgjengelig i et større og langsiktig CRM perspektiv.

Vi kan lese eller hente ut innsendte skjema i WordPress admin:

  • Log inn i WordPress admin: https://dnbf.org/wp-admin
  • Velg hovedmenyen «Forms/All Forms»
  • Finn det aktuelle skjemaet i listen, og velg «Entries»
  • Les innsendte skjema, eller last ned dataene til regnark/teksteditor med «Export» knappen oppe til høyre