Økonomiske og juridiske avtaler

(disse retningslinjene er et forslag – og er enda ikke vedtatt)

Det er bare styreleder og spirituell leder i fellesskap som kan gjøre bindende avtaler for foreningen. De enkelte medlemmene i styret, medlemmer eller andre utenforstående, kan ikke gjøre muntlige eller skriftlige økonomiske eller juridiske avtaler på vegne av foreningen. Jf. §10 i vedtektene.

Foreningens styre er basert på tillit, og foreningen forventer at styremedlemmer er lojal og habil, og melder seg inhabil hvis et styremedlem har dobbeltroller i en prosess.

  • §7.5 i vedtektene sier: «Foreningens penge-forbruk skal være forsiktig, moderat, nøysom». DNBF er fortsatt en liten forening, med små ressurser.
  • For kjøp på vegne av foreningen, bes styremedlemmer i utgangspunktet om å avtale kjøpet i forveien med styreleder og spirituell leder, og at styret kjenner til prosjektet.
  • Kjøp over 2000 kroner må avtales skriftlig (epost, Signal, etc) med styreleder og spirituell leder, og et budsjett kan gis for et avgrenset beløp.
  • Kjøp under 2000 kroner (per måned??? eller…) har styremedlemmer en delegert myndighet til å gjennomføre på vegne av foreningen, for innkjøp styremedlemmet i sin funksjoner finner riktig for foreningen. Ved usikkerhet rundt kjøpets riktighet, må styremedlemmet avklare kjøpet med styreleder og spirituell leder.
  • Ved misbruk vil denne myndigheten trekkes tilbake for det enkelte styremedlem.

Generelt − hvis noen annen enn styreleder og spirituell leder i fellesskap inngår en avtale på vegne av DNBF, vil avtalen ikke være juridisk bindende for foreningen, så lenge det er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysund) hvem som har signaturrett. En person som inngår en avtale på vegne av DNBF uten signaturrett, blir da personlig ansvarlig og eventuelt erstatningspliktig for den inngåtte avtalen.

DNBF har signaturrett registrert i enhetsregisteret, se denne nettsiden:

> Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret for Den Norske Buddhistforening