Det har vært tradisjon i 2500 år, at de som virkelig prioriterer en spirituell utvikling, bruker tre måneder hvert år til full fokus på egen utvikling. For Ajahn Nitho ble det Sunnmøresalpene i 2023, her er noen bilder.

Background music: Pixabay