Det var fullt hus på Helsehuset iSenter når vi fikk besøk av Ajahn Ajito fra Vingrom, Lillehammer for å undervise et weekend retreat. Det ble mye meditasjon og undervisning, med spesielt fokus på sinnet i relasjon til buddhistisk praksis. Mange viktige tema ble løftet frem og diskutert, for eksempel den åtte-delte veien, de fire edle sannheter, karma, gjenfødsel og etikk.

Retreatet ble avsluttet med glans, og vi håper han kan komme tilbake igjen, når det måtte passe. Informasjon om Ajahn Sindre Ajito på Vingrom finner du på deres nettside.