Det vil alltid finnes problem fordi det er svært mye vi ikke kan kontrollere, og siden vi ønsker lykke og ikke ønsker problem, må vi lære å overkomme problem og lidelse − og da sitter vi igjen med frihet og lykke.