Buddhismen startet med Siddharta Gotama i India for 2500 år siden, og kom til Tibet rundt år 1000 etter vår tidsregning, det vil si ca 1500 år etter Buddhas død. Buddha instruerte at ingen skulle være toppleder for buddhismen − forskjellige buddhistiske grupper skulle eksistere uavhengig, men i samarbeid.