Denne munken levde rundt år 1000 − en glad, humoristisk og stormaget munk med en eksentrisk livsstil − derfor ofte kalt «The Laughing Buddha». Hans navn var Qici, han fikk tilnavnet Budai, og tilhørte Chan buddhismen i Kina.