Virkelig lykke og livskvalitet, et sinn som skinner som en sol – eller et foredlet sinn, er resultatet av en spirituell oppvåkning undervist av Buddha, hvor De fire edle sannheter og Den åttedelte veien er kjernen. Undervisningen gitt av Buddha for 2500 år siden, peker mot en sinnstilstand og en opphøyd realitet som alle kan erfare selv. Sjenerøsitet, vennlighet, etikk og meditasjon er fundamentet for denne type visdom.

Vår unge forening ble stiftet i 2021, og målet er å la folk få tilgang til undervisning, få hjelp til sin praksis, og oppleve realiseringen av Buddhas lære uavhengig av alder, hudfarge og tro. Vi har ingen mystisk snarvei å formidle, men en solid velprøvd gradvis trening, som for de aller fleste går over mange år.