I buddhismen er karma en bevisst handling, gjennom tanker, ord og handlinger. Vi skaper alle karma hvert minutt, og karmaen vi skaper påvirker oss hele tiden. Men alle våre handlinger − gode eller dårlige − kommer tilbake til oss, og kalles frukten av handlingene. Så livet består av nåtidens handlinger, og fortidens frukt av tidligere handlinger. Fremtiden er ikke hugget i stein, fremtiden er ubestemt.