Nitho er en norsk buddhistisk bhikkhu, som etter høyere utdanning på NHH og noen års arbeidserfaring, reiste til Australia hvor han gjennomførte en 15 års fulltids spirituell trening. Han underviser nå retreat og buddhistisk teori og praksis i Norden, og er en av lederne i Den Norske Buddhistforening – dnbf.org