Overvinn sinne med mildhet, viendskap med vennskap, grådighet med sjenerøsitet, løgn med sannhet.