Det var lagt opp til mange og varierte aktivitetar gjennom dagane og deltakarane delte på å lage til maten. Eg opplevde å kome vekk frå dei daglege oppgåvene i livet og fann ei god ro. Godt at det var undervist i forskjellege måtar å meditere på.