Aktiviteter 2022

Oppsummeringen for DNBF i 2022 er enkel: en svært god utvikling på alle områder – arrangement, undervisning, styret, følgere, støttespillere, medlemmer, teknologi og økonomi. Vi har gjennomført en medlemsundersøkelse, og har valgt å jobbe mot å bli en nasjonal forening med norske verdier − og har skiftet navn til Den Norske Buddhistforening, med domenenavnet dnbf.org

Vi har også valgt å koble oss mot den britisk-australske senior-munken Ajahn Brahm som sprituell rådgiver, og vi jobber også med å finne en kvinnelig spirituell rådgiver.

Teknologi har vært en viktig faktor dette året, vi har forenklet mange prosesser med nye IT verktøy.

Her er litt statistikk for 2022 (med 2021-tall i parentes):

 • Vi har arrangert:
  • 7 dagers retreat på Skogsholmen
  • Helgekurs i Sandvika
  • Helgeretreat på Hjartland
  • Weekend retreat med Ajahn Brahmali og Ajahn Ajito
  • 30 dagers fjellretreat i Jotunheimen
  • Weekend retreat med Jaran DeLos Santos Olsen
  • Weekend retreat med Ajahn Brahm, samt Ayya Canda og Ajahn Ajito
  • Planlagt Nyttårsretreat i Trondheim i januar 2023
  • Planlagt stort 7 dagers retreat på Venabu Fjellhotell i april 2023
  • Hjulpet frem organisasjonen «Sammen i stillhet», og en mindfulness organisasjon i Trondheim.
  • Gitt hovedtalen på to Vesak-feiringer i Oslo – en for Buddhistforbundet og en for FN.
  • Ladies Night i Oslo, med bhikkhuni Ayya Canda
  • Foredrag på Litteraturhuset «It’s Not Your Fault» med Ajahn Brahm og Ayya Canda
  • Gentlemens Night, med bhikkhu Ajahn Brahm
 • 32.000 oppslag på nettsidene våre (10.000)
 • 12.000 meldinger på epost og chat (5.000)
 • 800 personer følger oss på Facebook (200)
 • 400 personer har vært involvert i én eller flere av våre aktiviteter (50)
 • 215 personer får nyhetsbrevet vårt (40)
 • foreningen har 50 medlemmer (10).
 • Ajahn Nitho har gjennomført privat tre måneders retreat i fjellet, og har gjennomført ukentlig Thai språkkurs gjennom hele året.

Aktiviteter fremover

I vedtektene er målet: Å fremme den buddhistiske læren i teori og praksis, med spesiell fokus på etikk, meditasjon og visdom – og å etablere et bysenter og et kombinert retreatsenter/hermitage. For året 2023 har vi følgende tanker:

 • Vi ønsker å etablere et større og sterkere styre, slik at arbeidet kan fordeles over flere personer, og styremedlemmene kan jobbe med det som er motiverende og som de kan mestre.
 • Flere retreat skal arrangeres i 2023, og vårt første virkelig store retreat blir i april på Venabu Fjellhotell, hvor vi blir rundt 40 personer i 7 dager, med to instruktører. Ajahn Brahm kommer tilbake til Norge, det gjør også norske Ajahn Brahmali, og vi vil søke samarbeid med andre instruktører. Et polar-night-retreat i rundt Tromsø er på trappene…
 • Ajahn Nitho ønsker å kunne prioritere sin innsats forskjellig − mer forkus på å produsere undervisning og inspirasjon som kan kommuniseres over internet og sosiale media. I første omgang er tanken å lage en serie med undervisning, og kanskje starte en podcast inspirert av The Treasure Mountain Podcast.
 • Foreningen valgte i 2022 å gå bort fra ukentlige arrangement, og heller fokusere på weekend retreat og kurs − og det var et godt valg. Men da tapte vi det sosiale aspektet, og ønsket nå er å skape et månedlig arrangement der fokuset er det sosiale, vennskap og inspirasjon. Vi har kurs/undervisning som fokuserer på det faglige, og retreat som har fokuserer på stillhet – vi trenger også noe sosialt, med vennskap og tilhørighet.
 • Vi har fått flere henvendelser fra personer som ønsker å starte lokallag, og det er noe foreningen vil støtte opp under. Vi vil mest trolig se DNBFs første lokallag blir etablert i 2023.
 • Kjøp av eiendom er noe som kommer, og det vanskeligste er å finne et egnet sted. Denne prosessen vil fortsette, sammen med opprettelsen av en stiftelse.
 • For at foreningen skal få statsstøtte (ca. 1400 kroner per medlem per år), må foreningen registreres som et trossamfunn. Vi kan velge å etablere et eget trossamfunn eller bli del av Buddhistforbundet. For å sikre at vi får statsstøtten for 2023, må denne etableringen gjøres før årsskiftet 2023/24.
 • Innenfor IT har vi nå nesten alt vi trenger, men søker å få til betaling med Visa/Mastercard, og det gjenstår å få igang support-systemet.
 • Ajahn Nitho trenger et eget sted å bo, for å sikre gode rammer for egen utvikling og undervisning, er ønsket å bygge selv et minihus på hjul, som i begynnelsen kan stå på Wat Thai Norway, og som senere plasseres på en betongplate og blir en permanent hytte på en fremtidig eiendom. Ajahn Nitho jobber nå med søknader og godkjenning overfor kommune. Dette vil også bli den første litt store fundraiser-prosjektet til foreningen.
 • Arrangere en pilegrimstur til India i 2023/24, i samarbeid med andre organisasjoner. BSWA i Australia arrangerer jevnlig slike turer, og kanskje kan DNBF slå seg med.

Styreleders rapport

Wow – for et år!

Når jeg skal forsøke å beskrive litt av alt som har skjedd med og i DNBF i 2022 er ordet wow like dekkende som alle andre fyndord jeg kommer på. Den etterlatte følelsen etter fjoråret er simpelthen: Wow!

Vi har fått en start på arbeidet vårt vi knapt kunne håpe på ville bli bedre. Å oppleve fullbookede retreat med ventelister, sterk økning i medlemsmassen og solid støtte fra nålevende meditasjons-mestere for det arbeidet vi gjør er veldig inspirerende!

Suksessen med å arrangere 7 dagers retreat på Skogsholmen utenfor Sandnessjøen i februar 2022 gjorde at vi ble styrket i troen på at vi kan være en forening for meditasjon og buddhistisk praksis utover Oslo-regionen. Det ble naturlig at dette gjenspeilet seg i foreningens navn, og vi skiftet på slutten av året navn fra Oslo og Viken Buddhistforening til Den Norske Buddhistforening. Vi føler dette på en fin måte også speiler vår kulturelle tilhørighet.

Vi ønsker en forening der meditasjon og buddhistisk lære praktiseres i et miljø tilpasset vår vestlige væremåte, til vår europeiske kultur og arv, med fokus på likestilling og demokrati. Vi støtter ordinasjon av kvinner til å bli fullverdige nonner, til Bhikkhunier, slik Buddha gjorde det da han levde.

Vi har hatt tre helgeretreat på Pranahuset i Sandvika, og ett på Hjartland i Nordland fylke. Pranahuset har vært et godt sted å være, stille og fredelig bare minutter fra Sandvika Stasjon. Ajahn Nitho holdt vårt første kurs i meditasjon for begynnere i mai, Ajahn Brahmali fra Bodhinyana-klosteret i Perth i Australia holdt helgeretreat med fokus på hva Buddha sa om hvordan vi håndterer livet når verden er i en krise, og Jaran De Los Santos Olsen, tidligere buddhistmunk og nå klinisk psykolog, holdt et nyskapende helgeretreat med bruk av et interaktivt «mind-map» over den psykologi/dhamma som fører til opplysning via emosjonsfokusert mindfulness.

Ajahn Nitho og Erlend Neergaard søkte seg i juli og august til de norske fjellene for det som forhåpentligvis blir et årlig fjellretreat. Helt unikt i sin form, en mulighet til å praktisere sammen med andre meditatører ute i naturen, for så mange dager hver enkelt har å avse til praksis og fellesskap. Retreatet strakte seg over i alt fire uker.

Utover å undervise og være den fremste driveren for foreningens arbeide, har Ajahn Nitho vært engasjert som taler ved to store anledninger, under FNs Vesak feiring, og under feiringen av Vesak i regi av Buddhistforbundet, paraplyorganisasjonen for mange buddhistiske organisasjoner i Norge.

Vi har også med glede hatt flere anledninger til å bli kjent med, og knytte kontakt med, abbed for Vingrom Buddhistkloster, Ajahn Sindre Ajito. Både han og DNBF har røtter i den thailandske skogmunktradisjonen etter den berømte munken Ajahn Chah. Det er enormt inspirerende å se det arbeidet Ajahn Sindre Ajito legger ned i å etablere et skogskloster på Vingrom sør for Lillehammer. Han har til og med lært seg lafting på tradisjonelt norsk vis, og han bygger nå en full-laftet meditasjonshall som når den står klar vil kunne tilby en unik stillhet og tilstedeværelse for alle som ønsker å praktisere. Vi ser frem til videre samarbeid med klosteret på Vingrom.

Ajahn Nitho trente i over et tiår hos den verdenskjente buddhistmunken Ajahn Brahm i Perth i Australia. I november kom Ajahn Brahm hit i 5 dager, og vi hadde fullbooket helgeretreat med han på Karma Tashi Ling i Oslo. Deltakere kom fra hele landet, og så langt vekk som fra USA. I tillegg holdt han en kveldsundervisning forbeholdt menn. Stor påmelding og venteliste, og godt å vite at det ved siden av dedikerte kvinner finnes mange menn i Norge som praktiserer meditasjon.

Ved siden av Ajahn Brahm kom også den britiske nonnen Ayya Canda, Storbritannias eneste Bhikkhuni, en fullt ordinert buddhistnonne. Hun holdt en «Ladies Night» arrangert av Mona Berg Hansen i DNBF. En sjelden anledning for kvinner i Norge til å ha en direktesamtale og undervisning med en fullverdig buddhistnonne.

Ajahn Brahm har etter besøket villet støtte foreningens arbeide ved å stå som vår spirituelle veileder, og Ayya Canda vil hjelpe oss som assosiert spirituell veileder. Hun kan med sin innsikt og kunnskap om det å være kvinnelig monastiker hjelpe oss med et unikt perspektiv som kan være til stor hjelp fremover. I tillegg håper vi hun kan ha mulighet til å holde retreater i Norge i regi av DNBF. Første retreat her for Ayya Canda blir på Venabu 22-29 april 2023, i samarbeid med Ajahn Nitho.

Alt arbeidet som gjøres i foreningen er basert på frivillighet, og foreløpig faller det mye arbeid på relativt få hender, så vårt store håp er at flere ønsker å engasjere seg i arbeidet vårt fremover. Du trenger ikke være utlært i buddhsitisk lære eller praksis for å bidra − dét er det veldig få av oss som er − poenget er veien dit, å ha et fellesskap med andre mens vi forsøker å trene våre sinn. Vi tilbyr en trening uten noen «quick fix», men mange får gode resultater over tid, og denne utviklingen er en investeringen for et bedre liv!

Hjertelig takk til alle som har bidratt og bidrar, enten du er arrangør eller du er med som meditatør! Vi ses i fortsettelsen!

Jon Endre Mørk, styreleder

Spirituell leders rapport

Foreningen har fått til mye i 2022, mange har vært involvert og mye veldig bra har skjedd. Jeg har dedikert mitt liv til denne organisasjonen, og har jobbet mye – men har nå fått tilbakemelding på at jeg jobber for mye. Det blir for mye jobb og for lite spirituell utvikling og undervisning. Så jeg har behov for å gi fra meg arbeidsoppgaver, slik at jeg kan bruke min innsats og kompetanse bedre for foreningen.

Samtidig er jeg veldig takknemlig for hjelpen jeg har fått i 2022, spesielt fra styret, givere og familie. Styret har vært svært viktig for meg, og har gitt støtte og feedback på veien fremover. Vi har også i 2022 fått inn givere som hjelper meg og foreningen økonomisk − det er ikke lett å overleve i Norge uten inntekt, spesielt fordi Norge ikke har en kultur for å gi til slike formål. Familien min fortsetter å være til stor hjelp, både materielt og sosialt, og støtter opp under det livet jeg ønsker å leve. Jeg er også takknemlig for hjelpen jeg får på Wat Thai Norway, hvor jeg lever som gjest og får frihet til å utvikle DNBF på fulltid.

Det tar tid å starte en organisasjon helt fra bunnen, å bygge opp en organisasjon med et godt fundament, som kan hjelpe mennesker med sin indre verden mot visdom og oppvåkning. Men innsatsen vår har gitt gode resultater!

Ajahn Nitho, spirituell leder

Regnskap 2022

RESULTAT 2022 – NOK 2021 – NOK
Inntekter
Donasjoner 91.772 66.519
Medlemskap 9.800 2.000
Retreat inntekter 241.215 69.300
Totale inntekter 342.787 137.819
Kostnader
Reise 28.051 4.906
Utstyr, småting 34.314 4.050
Leie 91.827 38.872
Andre kostnader (*) 85.021 24.955
Gebyr bank 4.647 1.350
Totale kostnader 243.863 74.128
Overskudd 98.923 63.690
BALANSE
Eiendeler
Bank 181.861 88.126
Utstyr 18.533 18.533
Totale eiendeler 200.395 106.659
Gjeld
Kortsiktig gjeld (*) 37.780 42.968
Total gjeld 37.780 42,968
EK
EK inngående 63.690 0
Overskudd 98.923 63.690
Total EK 162.615 63.690
Total gjeld og EK 200.395 106.659

* Andre kostnader er språkkurs, mat ved retreat, nettside software, kjøp av bøker til retreat.

* Kortsiktig gjeld er diverse ikke utbetalt utlegg ifm. arrangement i slutten av år 2022, og kortsiktig lån fra Nithos familie.