Det er det ingen som vet hvordan – bare prøv og feil.