Det ble en spennende internasjonal samling, med mange forskjellige tradisjoner representert. Bildet over, er blant andre tatt sammen med Thai munkene fra Wat Thai Norway.

I forkant av feiringen, ville Statsministeren sende en hilsen:

 

Fokuset for Ajahn Nithos tale var like muligheter for menn og kvinner som ønsker å praktisere, og spesielt for de som ønsker å dedikere livet sitt til praksis og undervisning – som betyr å ta en ordinasjon. For menn er dette en bhikkhu-ordinasjon, og for kvinner er dette en bhikkhuni-ordinasjon. Desverre har mulighetene for kvinnene, blir nesten fjernet i noen land.

Ajahn Nitho var i 2009, sammen med munkene i Australia, med på å støtte bhikkhuni ordinasjonen av fire australske kvinner, gjennomført av Ayya Tathaloka fra California. Fordi vi valgte å gå imot en etablert kultur, og heller forholde oss til den 2500 år gammel standarden definert av Buddha, ble dette en konflikt. I etterkant kalte Ayya Tathaloka denne ordinasjonen for en groundbreaking event. Så vi kontaktet Ayya Tathaloka i forkant av Vesak-feiringen 2022, og fikk følgende informasjon tilbake, som var super inspirasjon på en Vesak dag:

Det finnes nå mer en 5000 bhikkhunis.

3000 av disse er i Sri Lanka
300 av disse er i Thailand
100 av disse er i vesten (Nord Amerika, Europa og Australia/NZ) – og mesteparten av disse har vestlig bakgrunn.
20 av disse er i Europa, i følgende land: Tyskland, England, Sveits, Østerike, Italia, Russland, Ukreina, Polen, Den Tsjekkiske Republikk, Belgia, Nederland.

Hos Ayya Tathaloka i California, mottar de mellom 80 og 100 kvinner hvert år, som ønsker en bhikkhuni ordinasjon, men de kan bare ta inn 2 kvinner hvert år. Situasjonen i Australia er noe det samme, med en svært svært lang venteliste.

Det ble også nevnt, at britiske bhikkhuni Ayya Canda kommer til Norge i November 2022, sammen med Ajahn Brahm, og da blir det både arrangert et retreat og et arrangement på Litteraturhuset i Oslo, hvor publikum kan få høre en vestlig bhikkhunis erfaring med å leve i Europa – for å praktisere og undervise. Ayya Canda er nå på et stille 6 måneders retreat, men reiser tilbake til bysenteret sitt i Oxford, før hun kommer til Norge.